สอนละเอียด เข้าใจง่าย พื้นฐานน้อยก็เรียนเข้าใจ

ขอเพียงขยัน จะสอบได้คะแนนสูง

ติวเลข ภาค ก. ระดับ 3 และ สูงกว่า เป็นกลุ่มย่อย


รับติว สอบ กพ ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)
วิชาความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          เน้นให้ความเข้าใจเนื้อหาและวิธีคิดแก้โจทย์ปัญหา ไม่เน้นการตัดตัวเลือกแบบเดาสุ่ม อีกทั้งหลักคิดและวิธีคิดแก้โจทย์ที่ให้ จะเป็นพื้นความรู้คณิตศาสตร์ที่สำคัญ ใช้ต่อยอดสอบเข้าปริญญาโทในวิชาคณิตศาสตร์ได้

รูปแบบการเรียน
          เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน 8 ชั่วโมง
          เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.3018.30 ต่อเนื่องจนครบ 8 ชั่วโมง หรือ ตามตกลง
สถานที่เรียน
          Big C ดาวคะนอง หรือ ตามตกลง
แนวการสอน
          ช่วงแรกประมาณ 4 ชั่วโมง พี่จะอธิบายเนื้อหา + สอนทำโจทย์ให้ดูทีละข้อ
          อีก 4 ชั่วโมงที่เหลือ จะเฉลยแบบฝึกหัดที่ให้น้องไปทำ พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อน ปรับความเข้าใจในวิธีคิดวิธีทำโจทย์  เพื่อให้น้องทำข้อสอบจริงถูกทุกข้อ
หนังสือที่ใช้สอน
          ใช้หนังสือ สรุป สอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ – ฉบับสมบรูณ์ จัดพิมพ์โดย Think Beyond  ซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา ให้น้องซื้อมาได้เลยครับอัตราค่าเรียน
          คนละ 4,000 บาท (เรียน 8 ชั่วโมง)
เริ่มเรียนเมื่อไร
          พี่มีกลุ่มไลน์ (Line Group) ไว้นัด ว่าเริ่มเรียนได้เมื่อไร
          ติดต่อผ่าน Line : SmartMathsTutor, โทรศัพท์ : 082-558-1100
----------------------------------------------------------------------

           พี่ตั้งใจเปิดติว ภาค ก. ระดับ 3 เป็นกลุ่มย่อย  เพราะรู้ว่า น้องบางคนมีพื้นความรู้ทางด้านการคิดคำนวณและตรรกะค่อนข้างอ่อน หากเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ จะตามไม่ทัน และ ทำโจทย์ข้อสอบไม่ได้
          ดังนั้น พี่จึงทำเนื้อหา และ แบบฝึกหัดปูพื้นฐาน ให้น้องได้อ่านทบทวนก่อนมาเรียนกับพี่ด้วย เพื่อให้น้องสอบผ่าน และ ได้คะแนนสูง (อยู่ด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดได้ ==> ที่นี่)
ภาค ก. ระดับ 3 ปริญญาตรี
เนื้อหา และ แบบฝึกหัด ปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนติว

1. ท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12 ให้คล่อง

2. จำจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 2 ถึง 100 ให้ได้ 
          จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า 1 และไม่มีจำนวนอื่นหารลงตัว นอกจาก 1 และตัวมันเอง

                          2,          3,         5,        7, 
                         11,       13,                  17,      19, 
                                     23,                             29, 
                         31,                               37, 
                         41,       43,                   47, 
                         53,                                         59, 
                         61,                               67,
                         71,       73,                             79,
                                     83,                             89,
                                                                       97


3. ท่องเลขยกกำลัง
          เลข 2 ==> 22 =  4,             23 =  8,             24 =  16, 
                            25 =  32,          26 =  64,           27 =  128, 
                            28 =  256,        29 =  512 ,        210 =  1,024

          เลข 3 ==> 32  =  9,            33 =  27,           34 =  81,
                            35 =  243,         36 =  729

          เลข 4 ==> 42  =  16,          43 =    64,         44 = 256

          เลข 5 ==> 52  =  25,          53 =  125,         54 = 625

          เลข 6 ==> 62  =  36,          63 =  216
          เลข 7 ==> 72  =  49,          73 =  343
          เลข 8 ==> 82  =  64,          83 =  512
          เลข 9 ==> 92  =  81,          93 =  729

4. อ่านเนื้อหา
          4.1 ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่เว็บนี้ ==> http://kiktewlek.blogspot.com/2015/01/order-of-operations-priority-rules-for.html
          4.2 กฎการหารลงตัว ที่เว็บนี้ ==> http://kiktewlek.blogspot.com/2015/01/divisibility-rules.html
------------------------------------------------------------------------------
แบบฝึกหัด
1. ตัวประกอบ : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง
ตัวอย่างเช่น   
          1.0    6  =     3   *    2 

          1.1  35  =  ....... *  .......                                          

          1.2  49  =  ....... *  .......

          1.3  55  =  ....... *  .......

          1.4  63  =     7   *  .......     ,     63  =     3   *  .......    
                 63  =  ....... *  ....... *  .......

          1.5  81  =     9   *  .......     ,     81  =     27   *  .......    
                 81  =  ....... *  ....... *  ....... *  .......

          1.6  121  =  ....... *  .......

          1.7  36  =       4   *  .......     ,     36  =       3   *  .......
                 36  =       6   *  .......     ,     36  =     18   *  .......
                 36  =    .......  *  .......  *  .......  *  .......

          1.8  48  =       6   *  .......     ,     48  =     4   *  .......
                 48  =     16   *  .......     ,     48  =     2   *  .......
                 48  =    .......  *  .......  *  .......  *  ....... *  .......

          1.9  108  =     4   *  .......     ,     108  =       9   *  .......
                 108  =     6   *  .......     ,     108  =     36   *  .......
                 108  =    .......  *  .......  *  .......  *  ....... *  .......

          1.10  144  =     12   *  .......     ,     144  =       4   *  .......
                   144  =       9   *  .......     ,     144  =     18   *  .......
                   144  =    .......  *  .......  *  .......  *  ....... *  ....... *  .......

2. จำนวนเฉพาะ : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง
ตัวอย่างเช่น   
          2.0    7  =     7   *    1 
          2.1  11  =  ....... *  .......
          2.2  19  =  ....... *  .......
          2.3  23  =  ....... *  .......
          2.4  29  =  ....... *  .......
          2.5  39  =  ....... *  .......
          2.6  51  =  ....... *  .......
          2.7  59  =  ....... *  .......
          2.8  67  =  ....... *  .......
          2.9  71  =  ....... *  .......
          2.10  73  =  ....... *  .......
          2.11  79  =  ....... *  .......
          2.12  87  =  ....... *  .......
          2.13  89  =  ....... *  .......
          2.14  91  =  ....... *  .......
          2.15  93  =  ....... *  .......
          2.16  97  =  ....... *  .......
          2.17  111  =  ....... *  .......
          2.18  113  =  ....... *  .......
          2.19  117  =  ....... *  .......
          2.20  127  =  ....... *  .......

3. เลขยกกำลัง : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง
ตัวอย่างเช่น
          2.0    34  =     81 
          2.1    26  =  .........
          2.2    28  =  .........
          2.3    210  =  .........
          2.4    36  =  .........
          2.5    53  =  .........
          2.6    54  =  .........
          2.7    63  =  .........
          2.8    73  =  .........
          2.9    83  =  .........
          2.10    93  =  .........

4. ลำดับการคำนวณ : หาผลลัพธ์ของข้อต่อไปนี้
ตัวอย่างเช่น
          4.0    1 + 5 * 4 = 1 + (5 * 4)
                                  = 1 + 20
                                  = 21
          4.1    8 + 2 * 6 = .............................................................................
          4.2    8 / 2 + 6 = ..............................................................................
          4.3    (1 + 5) * 8 = ...........................................................................
          4.4    48 / 4 * 3 * 4 = .......................................................................
          4.5    48 / (4 * 3) * 4 = ....................................................................

5. เกม  24  ฝึกคิด : ใช้เครื่องหมาย  +,  -,  *,  / (หาร) และ วงเล็บ ทำให้เลข 4 ตัวนี้ มีค่าเท่ากับ 24 (ใช้เครื่องหมายซ้ำได้)
ตัวอย่างเช่น
          5.0    1  2  5  8  :  [(5 – 2) * 1] * 8 = 24
          5.1    4  4  8  8  :  .............................................................................
          5.2    6  6  6  6  :  .............................................................................
          5.3    4  4  4  4  :  .............................................................................
          5.4    1  5  6  7  :  .............................................................................
          5.5    6  7  8  9  :  .............................................................................
          5.6    2  5  4  6  :  .............................................................................
          5.7    4  5  5  6  :  .............................................................................
          5.8    2  3  5  6  :  .............................................................................
          5.9    1  2  6  8  :  .............................................................................
          5.10    2  2  8  9  :  .............................................................................
------------------------------------------------------------------------------
เฉลย
1. ตัวประกอบ : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง
ตัวอย่างเช่น   
          1.0    6  =     3   *    2 

          1.1  35  =  ...5... *  ...7...                                          

          1.2  49  =  ...7... *  ...7...

          1.3  55  =  ...5... *  ...11...

          1.4  63  =     7   *  ...9...     ,     63  =     3   *  ...21...    
                 63  =  ...3... *  ...3... *  ...7...

          1.5  81  =     9   *  ...9...     ,     81  =     27   *  ...3...    
                 81  =  ...3... *  ...3... *  ...3... *  ...3...

          1.6  121  =  ...11... *  ...11...

          1.7  36  =       4   *  ...9...     ,     36  =       3   *  ...12...
                 36  =       6   *  ...6...     ,     36  =     18   *  ...2...
                 36  =    ...2...  *  ...2...  *  ...3...  *  ...3...

          1.8  48  =       6   *  ...8...     ,     48  =     4   *  ...12...
                 48  =     16   *  ...3...     ,     48  =     2   *  ...24...
                 48  =    ...2...  *  ...2...  *  ...2...  *  ...2... *  ...3...

          1.9  108  =     4   *  ...27...     ,     108  =       9   *  ...12...
                 108  =     6   *  ...18...     ,     108  =     36   *  ...3...
                 108  =    ...2...  *  ...2...  *  ...3...  *  ...3... *  ...3...

          1.10  144  =     12   *  ...12...     ,     144  =       4   *  ...36...
                   144  =       9   *  ...16...     ,     144  =     18   *  ...8...
                   144  =    ...2...  *  ...2...  *  ...2...  *  ...2... *  ...3... *  ...3...

2. จำนวนเฉพาะ : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง
ตัวอย่างเช่น   
          2.0    7  =     7   *    1 
          2.1  11  =  ...11... *  ...1...
          2.2  19  =  ...19... *  ...1...
          2.3  23  =  ...23... *  ...1...
          2.4  29  =  ...29... *  ...1...
          2.5  39  =  ...13... *  ...3...
          2.6  51  =  ...17... *  ...3...
          2.7  59  =  ...59... *  ...1...
          2.8  67  =  ...67... *  ...1...
          2.9  71  =  ...71... *  ...1...
          2.10  73  =  ...73... *  ...1...
          2.11  79  =  ...79... *  ...1...
          2.12  87  =  ...29... *  ...3....
          2.13  89  =  ...89... *  ...1...
          2.14  91  =  ...13... *  ...7...
          2.15  93  =  ...31... *  ...3...
          2.16  97  =  ...97... *  ...1...
          2.17  111  =  ...37... *  ...3...
          2.18  113  =  ...113... *  ...1...
          2.19  117  =  ...39... *  ...3...
          2.20  127  =  ...127... *  ...1...

3. เลขยกกำลัง : เติมตัวเลขลงในช่องว่าง  เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจริง
ตัวอย่างเช่น
          2.0    3   =     81 
          2.1    26    =  ....64....
          2.2    2   =  ....256....
          2.3    210  =  ....1,024....
          2.4    36    =  ....729....
          2.5    53    =  ....125....
          2.6    54    =  ....625....
          2.7    63    =  ....216....
          2.8    73    =  ....343....
          2.9    83    =  ....512....
          2.10    93  =  ....729....

4. ลำดับการคำนวณ : หาผลลัพธ์ของข้อต่อไปนี้
ตัวอย่างเช่น
          4.0    1 + 5 * 4 = 1 + (5 * 4)
                                  = 1 + 20
                                  = 21

          4.1    8 + 2 * 6 = 8 + (2 * 6)
                                  = 8 + 12
                                  = 20

          4.2    8 / 2 + 6 = (8 / 2) + 6
                                 = 4 + 6
                                 = 10

          4.3    (1 + 5) * 8 = 6 * 8
                                     = 48

          4.4    48 / 4 * 3 * 4 = (48 / 4) * 3 * 4
                                         = 12 * 3 * 4
                                         = 36 * 4
                                         = 144

          4.5    48 / (4 * 3) * 4 = 48 / 12 * 4
                                            = (48 / 12) * 4
                                            = 4 * 4
                                            = 16

5. เกม  24  ฝึกคิด : ใช้เครื่องหมาย  +,  -,  *,  / (หาร) และ วงเล็บ ทำให้เลข 4 ตัวนี้ มีค่าเท่ากับ 24 (ใช้เครื่องหมายซ้ำได้)
ตัวอย่างเช่น
          5.0    1  2  5  8  :  [(5 – 2) * 1] * 8 
                                   = 24

          5.1    4  4  8  8  :  (4 + 4) + 8 + 8 = 8 + 16 
                                   = 24

          5.2    6  6  6  6  :  6 + 6 + 6 + 6 
                                   = 24

          5.3    4  4  4  4  :  (4 * 4) + 4 + 4 
                                   = 16 + 4 + 4 
                                   = 24

          5.4    1  5  6  7  :  (5 * 6) – (7 – 1) 
                                   = 30 – 6 
                                   = 24

          5.5    6  7  8  9  :  (9 – 7) = 2 ;
                                      (6 / 2) = 3 ;
                                       8 * 3 = 24

          5.6    2  5  4  6  :  (5 * 4) + (6 – 2) 
                                   = 20 + 4 
                                   = 24

          5.7    4  5  5  6  :  (6 * 4) + (5 – 5) 
                                   = 24 + 0 
                                   = 24

          5.8    2  3  5  6  :  (5 * 6) – (2 * 3) 
                                   = 30 – 6 
                                   = 24

          5.9    1  2  6  8  :  (6 * 8) / 2 * 1 
                                   = (48 / 2) * 1 
                                   = 24 * 1 
                                   = 24

          5.10    2  2  8  9  :  (9 * 2) + (8 – 2) 
                                   = 18 + 6 
                                   = 24
------------------------------------------------------------------------------

No comments: